Kontakty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa,

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

NIP: 522-00-18-559
REGON: 142 137 128

Godziny urzędowania NFOŚiGW: 7:30 – 15:30
 

Telefony:

Centrala:
22 45 90 000

Informacje ogólne
Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej:
22 45 90 100

fax: 22 45 90 101

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAPinformacje szczegółowe >>

Prezes Zarządu - Piotr Woźny
tel. 22 45 90 225

Zastępca Prezesa Zarządu - Dominik Bąk
tel. 22 45 90 909

Zastępca Prezesa Zarządu - Artur Lorkowski
tel. 22 45 90 105

Zastępca Prezesa Zarządu - Artur Michalski
tel. 22 45 90 140

Dyrektor Biura - Anna Baszyńska-Mateńko
tel. 22 45 90 118
fax: 22 45 90 585

Dla mediów


Rachunki bankowe:
opłata recyklingowa: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
opłaty z Prawa geologicznego i górniczego: 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Sprawdź wszystkie rachunki bankowe NFOŚiGW »
 


  

Numery telefonów do poszczególnych departamentów i wydziałów:

Departament Wsparcia - 22 45 90 118

Departament Ochrony Wód - 22 45 90 548

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska - 22 45 90 131

Departament Innowacji i Ekspertyz - 22 45 90 452

Departament Energii - 22 45 90 452

Departament Efektywności Energetycznej - 22 45 90 229

Wydział Czystego Powietrza - 22 45 90 676

Wydział Budownictwa  - 22 45 95 871

Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego - 22 45 95 839

Departament Funduszu Niskoemisyjnego Transportu ( zakup samochodów elektrycznych) - 22 45 95 884, 22 45 95 883

W przypadku osób zainteresowanych wsparciem zakupu pojazdów osobowych elektrycznych lub wodorowych proszę o kontaktowanie się pod numerami telefonów: 22/45 95 884, 22/45 95 933

Departament Ochrony Ziemi - 22 45 90 427

Departament Ekomobilności - 22 45 95 868 (nie dotyczy zakupu osobowych samochodów elektrycznych lub wodorowych)

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej - 22 45 90 750

  • Wydział Ochrony Przyrody - 22 45 90 127
  • Wydział Edukacji Ekologicznej - 22 45 90 657, 22 45 90 750
  • Wydział LIFE - 22 45 90 167

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości - 22 45 95 909

  • Zespół Nieprawidłowości - 22 45 95 903

Departament Kontroli Przedsięwzięć - 22 45 95 823

Departament Kontroli Rozliczeń - 22 45 90 668

Departament Księgowości i Rozliczeń:

  • Wydział Rozliczeń Krajowych - 22 45 90 948
  • Wydział Rozliczeń Zagranicznych - 22 45 90 448
  • Wydział Kosztów Biura - 22 45 90 860
  • Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów - 22 45 90 216
  • Opłata Recyklingowa - 22 45 90 300, 22 45 90 591

Departament Analiz Finansowych - 22 45 90 441

Departament Planowania i Sprawozdawczości - 22 45 90 353

Departament Informatyki - 22 45 90 348

Departament Administracyjny - 22 45 90 609

Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej - 22 45 95 848

Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej

Wydział Współpracy Regionalnej - 22 45 90 104, 22 45 90 158

Wydział Prawny - 22 45 90 462, fax 22 45 90 575

Zespół Zamówień Publicznych - 22 45 90 636

Zespół Informacji Publicznej - 22 45 90 597

Zespół Nadzoru Kapitałowego - 22 45 95 860

Zespół Pomocy Publicznej - 22 45 95 896, 22 45 95 916, 22 45 95 908

Zespół Zarządzania Personelem - 22 45 90 324

Kancelaria - 22 45 90 114, 22 45 90 115, 22 45 90 116

Zobacz także: Schemat organizacyjny

Mapa dojazdu


Pokaż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na większej mapie

Formularz kontaktowy

.