Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach PP „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 POIiŚ”

22-10-2020, 12:47

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

 

 

 

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna