Nabór wniosków

NFOŚiGWej ogłasza I w 2020 r. konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”

29-10-2020, 19:52

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza I w 2020 r. konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna