Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach pp "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

23-03-2021, 08:17

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna