Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej"

17-05-2021, 07:28

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej" dotyczących przedsięwzięć z zakresu wykupu nieruchomości, w tym nieruchomości gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu, realizowanych przez parki narodowe z przeznaczeniem na użytkowanie na cele ochrony przyrody oraz optymalizacji zarządzania.

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna