Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP „Klimatyczne Uzdrowiska, Część 1) Adaptacja do zmian klimatu”.

01-07-2021, 11:49

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska, Część 1) Adaptacja do zmian klimatu”.

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna