Aktualności

Dzień Informacyjny LIFE 2019 zakończony. Rusza nabór wniosków

19-04-2019, 07:55

Dzień Informacyjny LIFE 2019, który odbył się w Warszawie 17 kwietnia br., zgromadził ponad 350 uczestników. Dodatkowo ponad 300 osób uczestniczyło w sesji ogólnej dzięki transmisji on-line przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy zapoznali się z warunkami i zasadami finansowania projektów środowiskowych, przyrodniczych i klimatycznych w ramach Programu LIFE w 2019 r. Teraz rozpoczyna się nabór wniosków.

Ogromnie cieszy duże zainteresowanie ekspertów i praktyków - potencjalnych wnioskodawców.  Z myślą o osobach, które nie miały możliwości bezpośredniego uczestnictwa w konferencji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował transmisję wydarzenia.

Sesja ogólna Dnia Informacyjnego LIFE 2019 jest dostępna pod linkiem:

transmisja on-line

transmisja on-line z napisami

Nowa, rozszerzona formuła Dnia Informacyjnego LIFE była możliwa dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce. Celem było uatrakcyjnienie tego wydarzenia zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku, jak i dla tych, którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi (sesje tematyczne).

Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski powitał uczestników i gości, wśród których byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Komisji Europejskiej. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek, zwrócił uwagę na wyjątkowość programu LIFE, jego koncentrację na rozwiązywaniu problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Przedstawił również wyzwania, jakie stoją przed programem LIFE w kontekście zadań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Ekspert Komisji Europejskiej ds. jakości powietrza, Guido de Wilt  przybliżył w swoim wystąpieniu Program LIFE i procesy z nim związane. Omówił również elementy szczególnie istotne na etapie przygotowywania „concept note” oraz pełnego wniosku w kontekście oceny przez ekspertów Komisji Europejskiej.

Następnie Kierownik ds. Programu LIFE, Grażyna Hadjiraftis,  przedstawiła rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE działającego w NFOŚiGW,  a Radosław Domagała omówił unikatowy w skali Europy mechanizm współfinansowania projektów LIFE przez NFOŚiGW, które otrzymały dofinansowanie z Komisji Europejskiej.

Podczas drugiej części konferencji beneficjenci programu LIFE zaprezentowali realizowane projekty, co dało możliwość poznania doświadczeń z okresu przygotowania wniosków, a także ze współpracy z Komisją Europejską. Omówiono realizację zadań i problematykę dotyczącą rozliczania projektów. Wszystkie prezentacje dostępne są poniżej oraz w zakładce Szkolenia i Konferencje.

Trzy sesje tematyczne dały potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami – Jakość powietrza – Air quality”,  „Przyroda i Różnorodność biologiczna – Ochrona przyrody w projektach LIFE” oraz „Ograniczanie wpływu człowieka na klimat i projekty rynkowe – Close to market”. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o tym, jak realizować projekty LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Jak co roku, beneficjenci programu prezentowali swoje projekty na specjalnie przygotowanych przez nich stoiskach.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z materiałami z dwunastego Dnia Informacyjnego LIFE 2019, a także z informacjami dostępnymi na stronach poszczególnych projektów. Ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem i duża frekwencja podczas konferencji każą mieć nadzieję, że zaowocuje to dużą liczbą nowych, ciekawych wniosków w naborze 2019 r. Tym bardziej, że w ankietach wypełnianych przez uczestników ponad 60 podmiotów już zadeklarowało przygotowanie i złożenie wniosku w tegorocznym naborze.

Prezentacje podczas sesji ogólnej:

Sesja  I  Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami - Jakość powietrza – Air quality

Sesja  II  Przyroda i Różnorodność biologiczna - Ochrona przyrody w projektach LIFE

Sesja  III  Ograniczanie wpływu człowieka na klimat i projekty rynkowe - Close to market

.