Aktualności

Aktualizacja programu „Czyste Powietrze”

24-07-2019, 09:47

Od 29 lipca 2019 r. zmianie ulega program priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze”. Modyfikacja ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.

 

Kluczowe zmiany oraz zaktualizowana treść programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie.

 

.