Aktualności

Zmiana organizacji pracy w NFOŚiGW na zdalną w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje zdalnie.

W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami NFOŚiGW wyłącznie drogą mailową. Przepraszamy za niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby je zminimalizować.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie www.nfosigw.gov.pl a tymczasem przypominamy dedykowane adresy mailowe, pod którymi – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 – mogą Państwo uzyskać informacje o programach NFOŚiGW:

fundusz@nfosigw.gov.pl – sprawy ogólne;

czystepowietrze@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Czyste Powietrze”;

mojprad@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Mój Prąd”;

wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl – pytania dot. wniosków w programie „Mój Prąd”;

porozumieniamojprad@nfosigw.gov.pl – dla podmiotów świadczących usługi montażu systemów fotowoltaicznych, które chcą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie o współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd;

FNT@nfosigw.gov.pl - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, w tym pojazdy elektryczne;

agroenergia@nfosigw.gov.pl – pytania do programu finansującego fotowoltaikę dla rolników;

energia.plus@nfosigw.gov.pl – pytania do programu finansującego działania przedsiębiorców;

cieplownictwo@nfosigw.gov.pl – pytania do programu dla przedsiębiorstw ciepłowniczych;

life@nfosigw.gov.pl – pytania do programu LIFE;

edukacja@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Edukacja Ekologiczna”;

przyroda@nfosigw.gov.pl – pytania do programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”;

mfeog@nfosigw.gov.pl – pytania dot. środków norweskich;

doradztwo@nfosigw.gov.pl – kontakt do doradców energetycznych.

Dodatkowo adresy mailowe do koordynatorów poszczególnych programów priorytetowych są dostępne na stronie internetowej, w tabeli z naborami wniosków, pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2021.html

Informacja dla interesantów NFOŚiGW w okresie epidemii COVID-19

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Zarząd NFOŚiGW

.