Aktualności

Unijna dotacja na projekt ciepłowniczy w Stalowej Woli

05-08-2020, 08:07

Ponad 3,8 mln zł dotacji pozwoli rozbudować sieć ciepłowniczą w Stalowej Woli. Inwestycja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pochłonie ok. 9,2 mln zł. Wsparcie w ramach POIiŚ 2014-2020 przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem projektu w Stalowej Woli będzie wybudowanie niemal 3 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 43 indywidualnych węzłów cieplnych. Jednym z rezultatów ekologicznych ciepłowniczej inwestycji będzie zmniejszenie emisji pyłu o 0,12 Mg/ rok. Zmniejszy się też zużycie energii pierwotnej o 12 482 GJ/rok. Ponadto szacuje się, że tzw. roczny spadek emisji gazów cieplarnianych osiągnie 758,38 tony równoważnika CO2/rok. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 30.12.2022 r.

Dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Stalowa Wola” zostało potwierdzone umową podpisaną 4 sierpnia br. w Warszawie przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniewa Palenia. W uroczystości udział wzięli także: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny oraz Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli Radosław Sagatowski.

Przekazane przez NFOŚiGW 3,8 mln zł ze środków unijnych pochodzi z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki (działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu).

Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor... Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor... Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor...
Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor... Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor... Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor...
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski
Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor... Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor... Specjalista NF Zagórska Marlena, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. Zbigniew Palenia, Sekretarz Stanu Rafał Weber, Wiceprezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Dyrektor...
od lewej: Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli Radosław Sagatowski, Kierownik Wydziału Remontów PEC Stalowa Wola od lewej: Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli Radosław Sagatowski, Kierownik Wydziału Remontów PEC Stalowa Wola od lewej: Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli Radosław Sagatowski, Kierownik Wydziału Remontów PEC Stalowa Wola

.