Aktualności

Szkolenie online - Inkubator wniosków LIFE 2021

19-04-2021, 09:32

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na pierwsze z  serii szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na przygotowanie projektów i wniosków LIFE w ramach naboru Inkubator Wniosków LIFE 2021. Szkolenie to odbędzie sie w dniu 29.04.2021 (czwartek) o godz. 10:00.

Inkubator wniosków LIFE jest nowym mechanizmem wsparcia wnioskodawców LIFE, bazującym na pozytywnych doświadczeniach działań pilotażowych prowadzonych w roku ubiegłym. Umożliwia on udostępnienie środków w postaci dotacji na przygotowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie do Programu LIFE.  O środki te ubiegać się może każdy podmiot (z wyłączeniem PJB) planujący przygotowanie i realizację projektu LIFE jako koordynator.

W ramach szkolenia omówione zostaną:

- warunki i zasady udzielenia dofinansowania,

- kryteria oceny wniosków,

- przewidywane cele i zasady pozyskiwania środków w ramach programu LIFE w 2021.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium dokonać można poprzez wypełnienie poniższego formularza. Webinarium jest bezpłatne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy Webinarium: 
"Inkubator wniosków LIFE 2021 cz. 1"

29 kwietnia 2021 r.

.