Aktualności

Dofinansowanie modernizacji układów odwadniania w jednej z pompowni CZOK na Śląsku

28-04-2021, 14:55

Przedsięwzięcie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. pn. Zmiana systemu odwadniania w pompowni „Jan Kanty” Oddziału CZOK ze stacjonarnego na głębinowy otrzymało ok. 42,5 mln zł dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymiana systemów regulujących ochronę kopalni przed zagrożeniem wodnym zostanie zakończona w październiku 2023 r.

Celem projektu planowanego w Jaworznie jest poprawa działania systemu odwadniającego w pompowni SRK S.A. „Jan Kanty”. Dzięki modernizacji spadnie zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zostaną także wyeliminowane zagrożenia dla pracowników, wynikające z konieczności utrzymywania wyrobisk górniczych oraz obiektów energomechanicznych w wyrobiskach podziemnych i na powierzchni ziemi. Pompownia głębinowa „Jan Kanty” wyposażona zostanie w 6 agregatów głębinowych o wydajności 10 m3/min., zabudowanych w specjalnie do tego celu przystosowanym szybie „Witold II”. Towarzyszyć temu będzie montaż systemu monitorowania pracy urządzeń pompowni oraz kształtowania się poziomu lustra wody.

Efektem ekologicznym projektu SRK S.A będzie: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 6 143,46 MWh/rok i energii cieplnej - 1 702,58 GJ/rok, a także redukcja emisji CO2 do atmosfery o 4 875,10 ton/rok.

Dotacja pochodzi z programu „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”.

.