Aktualności

PFR zainwestuje w budowę najnowocześniejszej w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów

29-04-2021, 08:04

Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do grona instytucji finansujących budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), która powstaje w Olsztynie. Inwestycja zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów komunalnych przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne.
FIS FIZAN, fundusz inwestycyjny zarządzany przez PFR oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna podpisały umowę, na mocy której PFR dokona długoterminowej inwestycji w formie objęcia obligacji wyemitowanych przez Spółkę Dobra Energia dla Olsztyna o wartości 48 mln zł. Środki posłużą do częściowego sfinansowania budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej opadów komunalnych o mocy cieplnej 28 MWt i mocy elektrycznej 10 MWe oraz Kotła Szczytowego o mocy cieplnej 70 MWt. Budowa ruszyła w listopadzie 2020 roku, a planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2023 rok.

Ekociepłownia w  Olsztynie to strategiczna inwestycja dla regionu, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i zniweluje problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych przy jednoczesnej dbałości o jakość powietrza. Jako PFR chcemy wspierać powstawanie coraz większej liczby tak nowoczesnych i przyjaznych środowisku inwestycji w całym kraju. Z myślą o tym stworzyliśmy program PFR Green Hub i działający w jego ramach projekt „Energia z odpadów” skierowany do samorządów, którym zależy na tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w wymiarze lokalnym.” – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Inwestycja powstaje także przy znaczącym udziale NFOŚiGW, które przyznało dotacje unijne na jej realizację. Zarówno PFR, jak i NFOŚiGW istotnie uzupełniają lukę kapitałową projektów energetycznych w Polsce i poprzez efekt synergii przyczyniają się do powstawania coraz większej liczby podobnych inwestycji w całej Polsce.


Budowa nowoczesnych EKOspalarni odpadów z odzyskiem energii w wysokosprawnej kogeneracji, jak ta powstająca w Olsztynie, to ważny krok na drodze do uporządkowania gospodarki odpadami na poziomie samorządu. Pamiętajmy, że do spalenia trafiają tylko te odpady, których recykling nie jest możliwy lub jest ekonomicznie nieuzasadniony, czyli bardzo drogi. Wykorzystanie energii z odpadów to trzy ważne elementy: po pierwsze - ograniczenie składowania odpadów, po drugie - realna szansa na obniżenie opłat za ciepło i odbiór odpadów dla mieszkańców, a wreszcie - czyste powietrze bez smogu – komentuje Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW.

Tego typu instalacje są całkowicie bezpieczne, a  Polsce szczególnie potrzebne. EKOspalarnie stanowią istotny element racjonalnego systemu gospodarki odpadami, o czym świadczy pół tysiąca takich instalacji działających w krajach Europy Północnej i Zachodniej (m.in. w Szwecji, Niemczech, Francji, Holandii).  NFOŚiGW od lat dofinansowuje budowy nowoczesnych EKOspalarni  - warto wspomnieć Kraków, Poznań, Białystok, Szczecin, Bydgoszcz, Konin, Rzeszów i Gdańsk w realizacji. Cieszymy się, że do grona miast z nowoczesnym i rozsądnym systemem gospodarki odpadami dołączy też Miasto Olsztyn. Koniecznie zachęcamy inne samorządy, które dysponują siecią ciepłowniczą, do skorzystania z oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby w trosce o Mieszkańców i środowisko naturalne podjęły wyzwanie definitywnego uporządkowania gospodarki odpadowej i jednocześnie zapewnienia dostaw niedrogiej energii cieplnej. Inwestycja w Olsztynie jest świetnym przykładem efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych oraz jest ważnym elementem transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Powstająca na Warmii instalacja pozwoli na domknięcie systemu gospodarki odpadami w regionie oraz zagwarantuje uzupełnienie brakujących mocy wytwórczych w systemie ciepłowniczym, stanowiąc rozwiązanie wzorcowe dla innych miast dysponujących siecią ciepłowniczą - uzupełnia wiceprezes Bąk.

 
Współfinansowana ze środków PFR instalacja w Olsztynie jest odpowiedzią na problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych (pre-RDF, RDF) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi, korzystny ekonomicznie i środowiskowo.

  • Projekt zabezpieczy długoterminowe dostawy energii cieplnej w miejskiej sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Olsztyna, zastępując przestarzałe źródło węglowe w EC Michelin, które zostanie wyłączone w 2021 r.
  • ITPO Olsztyn będzie w stanie przetworzyć co najmniej 100 tys. ton odpadów rocznie, co w dłuższej perspektywie pozwoli ustabilizować opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz cenę energii cieplnej dla mieszkańców.
  • Projekt przyczyni się do ograniczenia wykorzystania węgla do produkcji energii cieplnej w miejskim systemie ciepłowniczym Olsztyna na rzecz wykorzystania frakcji palnej odpadów komunalnych), która w bezpieczny sposób zostanie przetworzona na energię. W konsekwencji ograniczona zostanie emisja COi innych zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
  • Inwestycja spełnia wszystkie rygorystyczne wymagania związane z unijnymi dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym aktualnymi konkluzjami BAT (ang. Best Available Technology). Dodatkowo, instalacja jest na tyle zaawansowana, aby mogła spełnić zaostrzające się normy niskoemisyjności także w przyszłości.

Zagospodarowanie odpadów to ogromne wyzwanie, z którym na co dzień boryka się większość polskich samorządów. Wiele z nich w obawie przed zbyt wysokimi kosztami inwestycji oraz brakiem dostatecznej wiedzy o korzyściach wynikających z ITPO, wprowadza wyłącznie doraźne rozwiązania. Dlatego zapraszamy samorządy do współpracy z PFR, gdzie mamy zarówno mechanizmy finansujące, jak i grono ekspertów, którzy doradzą i indywidualnie dopasują model inwestycji, aby był jak najkorzystniejszy dla samorządu i mieszkańców. – mówi Marcin Borek, Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych w PFR.

ITPO Olsztyn jest długoterminową inwestycją o charakterze dłużnym, w ramach której PFR obejmie dług podporządkowany typu mezzanine w formie programu emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę Dobra Energia dla Olsztyna, której właścicielami są Fundusz Inwestycyjny Meridiam Eastern Europe Investments 3 SAS - 95%) i Urbaser SAU - 5% (jednocześnie Operator O&M ITPO Olsztyn).

.