Aktualności

NFOŚiGW dofinansowuje inwestycje zabezpieczające zaopatrzenie w wodę w gminach Międzychód, Bieliny oraz w Skierniewicach

30-04-2021, 10:24

Trzy projekty poprawiające bezpieczeństwo dystrybucji wody pitnej otrzymały 13,7 mln zł preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”. Ich realizacja, dzięki dostawie dobrej jakości wody, przyczyni się m.in. do poprawy jakości życia 60 tysięcy mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to ok. 16,8 mln zł.

Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Międzychód w woj. Wielkopolskim o koszcie całkowitym ok. 10,3 mln zł przeprowadzi, z dofinansowaniem 8,4 mln zł, Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. Budowa ok. 13,6 km sieci wodociągowej oraz modernizacja lokalnej stacji uzdatniania wody zapewni bezpieczeństwo w zakresie dostaw wody do spożycia dla ponad 15 tys. mieszkańców gminy Międzychód (woj. wielkopolskie).

Gmina Bieliny (woj. świętokrzyskie), dzięki niskooprocentowanej pożyczce 2,3 mln zł, zrealizuje przedsięwzięcie pn. Modernizacja sieci wodociągowej poprzez uzbrojenie studni głębinowej w Porąbkach wraz z budową stacji uzdatniania w miejscowości Kakonin w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Planowana inwestycja, której koszt całkowity to ok. 2,9 mln zł, swoim zasięgiem obejmie miejscowości: Porąbki, Kakonin, Bieliny (ul. Podlesie, ul. Langiewicza), Hutę Podłysicę, Hutę Szklaną, Hutę Nową i Hutę Koszary. Do tej pory wielu mieszkańców gminy korzysta z przydomowych studni w okresach, gdy ilość wody dostarczana z sieci wodociągowej jest niewystarczająca. Istnieje poważna obawa o niedostateczną jakość wody z tych ujęć. Ponadto w okresach zwiększonego zapotrzebowania ciśnienie w sieci wodociągowej bywa tak niskie, że mieszkańcy dotkliwie odczuwają braki w zaopatrzeniu. Dlatego przewidziano zaprojektowanie i budowę nowej stacji uzdatniana wody wraz z budową zbiorników początkowych, 2 km sieci wodociągowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Istotną częścią projektu stanie się uzbrojenie studni głębinowej oraz budowa SUW, które zapewnią bezpieczeństwo jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, socjalno-bytowych oraz umożliwią uzyskanie rezerwy wodnej na cele pożarowe.

Z kolei Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. zrealizuje projekt pn. Budowa trzech ujęć wód podziemnych na terenie miasta Skierniewice, który uzyskał ok. 2,9 mln zł wsparcia z NFOŚiGW. Przedsięwzięcie o koszcie ok. 3,5 mln zł będzie polegało m.in. na modernizacji stacji uzdatniania wody w Skierniewicach w celu poprawy zaopatrzenia w wodę oraz zwiększenia niezawodności systemu wodociągowego. Zapewni to mieszkańcom swobodny i niezawodny dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie. Inwestycja przyczyni się również do podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu.

.