Aktualności

Szkolenie online Inkubator wniosków LIFE 2021 cz. 2

10-05-2021, 07:57

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na drugie z  serii szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na przygotowanie projektów i wniosków LIFE w ramach naboru „Inkubator Wniosków LIFE 2021”. Szkolenie to odbędzie się w dniu 18.05.2021 r. (wtorek) o godz. 10:00.

Inkubator wniosków LIFE jest nowym mechanizmem wsparcia wnioskodawców LIFE, bazującym na pozytywnych doświadczeniach działań pilotażowych prowadzonych w roku ubiegłym. Umożliwia on udostępnienie środków w postaci dotacji na przygotowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie do Programu LIFE.  O środki te ubiegać się może każdy podmiot (z wyłączeniem PJB) planujący przygotowanie i realizację projektu LIFE jako koordynator.

W ramach szkolenia omówione zostaną w szczególności:

  • zakres informacji wymaganych we wniosku do Inkubatora wniosków LIFE,
  • zakres informacji jaki będzie potrzebny do przygotowania pełnego wniosku do Programu LIFE oraz logika projektów LIFE,

Zgłoszenia:

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium dokonać można poprzez wypełnienie poniższego formularza. Webinarium jest bezpłatne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy Webinarium: 
"Inkubator wniosków LIFE 2021 cz. 2"

18 maja 2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, iż dostępne są już Materiały z pierwszej części szkolenia Inkubator wniosków LIFE oraz a także nagranie z tego szkolenia. Materiał ten szczególnie polecamy osobom, które planują udział w drugiej części spotkania, a nie miały możliwości uczestniczyć w pierwszej.

.