Aktualności

„Nagroda Krajobrazowe inspiracje V” dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Beneficjenta Programu LIFE

14-05-2021, 08:58

Miło nam poinformować, że jeden z projektów dofinansowanych z Programu LIFE „Ochrona cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” został laureatem Polskiej Nagrody Krajobrazowej „Krajobrazowe inspiracje V” (http://www.gdos.gov.pl/nagroda-krajobrazowa-przyznana). W Światowym Dniu Dzikiej Przyrody (3 marca) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wręczył Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego statuetkę Polskiej Nagrody Krajobrazowej (https://www.gdos.gov.pl/jest-to-dla-nas-ogromny-prestiz-generalny-dyrektor-ochrony-srodowiska-wreczyl-statuetke-polskiej-nagrody-krajobrazowej).

Projekt „LIFE JURA” został zrealizowany w dużej mierze dzięki dofinansowaniu z środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koncept nagrodzono przede wszystkim za połączenie działań ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej z działaniami na rzecz ochrony tradycji i kultury regionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd). Nagroda to wyraz uznania dla prowadzonych działań w zakresie ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu przy udziale lokalnej społeczności, władz samorządowych, służb ochrony przyrody i grona naukowego. Dodatkowo projekt spełnia wszystkie kryteria Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, tzn.:

  •  wprowadza konkretną metodę ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu,
  • odwołuje się do zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne, gospodarcze, kulturowe i estetyczne, wprowadza zrównoważony rozwój,
  • stanowi wzór do naśladowania,
  • angażuje lokalną społeczność w działania na rzecz kształtowania krajobrazu. Projekt jest także elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz może być przykładem podejmowania inicjatyw i skutecznych działań zrównoważonej polityki krajobrazowej.

Projekt „Ochrona cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” został zgłoszony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do konkursu Europejska Nagroda Krajobrazowa (the European Landscape Convention). Polska kandydatura zmierzy się z jedenastoma projektami z Europy.

Więcej informacji o projekcie: http://lifezpkws.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=2&lang=pl-PL

Galeria zdjęć: http://lifezpkws.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=63&lang=pl-PL

.