Aktualności

Zakończenie konsultacji wieloletniej oferty programowej

27-08-2014, 09:40

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie ze Strategią Działania, podjął się prowadzenia szerokich konsultacji programów priorytetowych na lata 2015-2020. Ich celem jest dostosowanie oferty programowej naszej instytucji do zapotrzebowania obecnych i przyszłych beneficjentów, by zgodnie z misją NFOŚiGW „Skutecznie i efektywnie wspierać działania na rzecz środowiska”.

Propozycje programów zostały Państwu przedstawione na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za wszystkie, zgłoszone przez Państwa, uwagi i komentarze. Będą one stanowiły wkład do dalszych prac przygotowujących programy Narodowego Funduszu.

Uzgodnione i zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą NFOŚiGW programy priorytetowe zostaną przedstawione Państwu jeszcze w roku bieżącym.

Zarząd i pracownicy NFOŚiGW
 

.