Aktualności

Zapraszamy na 76. spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

09-10-2015, 14:53

Serdecznie zapraszamy na 76 spotkanie Forum "Energia - Efekt - Środowisko", które odbędzie się dnia 20 października o godz. 11.00 w sali nr 102 w siedzibie NFOŚiGW, przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Tematem 76 spotkania Forum będzie "Adaptacja do zmian klimatu".

1. Rozpoczęcie spotkania.

2. Wystąpienia oficjalne.

3. p. Prof. dr hab. Maciej Sadowski (pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Instytut Ochrony Środowiska)  "Problemy do adaptacji do zmian klimatu w Polsce"

4. p. Szymon Tumielewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego
Rozwoju, Ministerstwo Środowiska) "Wdrażanie polityki adaptacji do zmian klimatu w Polsce"

5. p. Barbara Albiniak (Główny Specjalista, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) "Życie w zmieniającym się klimacie - Sygnały Europejskiej Agencji Środowiska"

6. Dyskusja

7. Podsumowanie spotkania - p. Dorota Zawadzka - Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

8. Lunch i dyskusja kuluarowa

Przewidywane zakończenie spotkania ok. godz. 14.00.


Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: Wojciech.Stawiany@nfosigw.gov.pl.

Na powyższy adres e-mail proszę również o przekazanie do dnia 16 października 2015 r. prezentacji przez osoby, które planują zilustrować swoją wypowiedź w dyskusji slajdami.

.