Aktualności

Jak postępować z inwazyjnymi gatunkami obcymi – konferencja Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW

24-06-2016, 15:18

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kooperacji z Ministerstwem Środowiska był gospodarzem  międzynarodowej konferencji szkoleniowej poświęconej  sposobom postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zrealizowana została w dniach 21 – 22 czerwca 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego PL02  „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Głównym celem konferencji – zgodnie ze strategią współpracy dwustronnej dla Programu PL02 - było wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i technologii w zakresie dotyczącym postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Konferencję otworzyli: Pan Andrzej Szweda-Lewandowski – Główny Konserwator Przyrody,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska wraz z Panem Krystianem Szczepańskim – Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Panem Bjarte Rambjør Heide – kierownikiem sekcji gatunków w Norweskiej Agencja ds. Środowiska (NEA).

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem licznie przybyłych gości zarówno polskich jak i zagranicznych: przedstawicieli środowisk naukowych i branżowych, samorządowych, beneficjentów oraz stowarzyszeń.

W konferencji wzięło udział blisko 100 osób zainteresowanych tematyką inwazyjnych gatunków obcych w kontekście doświadczeń norweskich i polskich.

Konferencja prowadzona była w układzie sesji tematycznych i paneli dyskusyjnych, podczas których omawiano  zarówno obecne prawodawstwo w zakresie zwalczania i kontroli gatunków obcych w Polsce i w Norwegii oraz możliwe sposoby wdrożenia rozporządzenia UE Nr 1143/2014 jak i wymieniano doświadczenia z zakresu dobrych praktyk ograniczających negatywny wpływ na środowisko inwazyjnych gatunków obcych.

W ramach konferencji uczestnicy mieli okazję również w praktyce przekonać się o zasięgu
i stopniu rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Tematyka warsztatów terenowych obejmowała sposoby zwalczania gatunków obcych na podstawie niecierpka drobnokwiatkowego na terenie uroczyska Filipówka. Podczas warsztatów zaprezentowany została uczestnikom konferencji krótki szkic historyczny oraz sposoby zwalczania tego gatunku obcego na  terenie BPN jak również istotne wnioski jakie udało się pracownikom BPN do tej pory uzyskać na podstawie prowadzonych działań.

.