Aktualności

POIiŚ: podpisano pierwsze umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach POIiŚ

25-11-2016, 11:05

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał dwie pierwsze umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ponad 31 mln zł dofinansowania przeznaczono na termomodernizację dawnego Collegium Chemicum, należącego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a kwotą 17 mln zł dotowane będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków Skarbu Państwa będących w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach termomodernizacji dawnego Collegium Chemicum przewiduje m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych, wymianę okien, modernizację instalacji c.o., montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Koszty całkowite zadania to 41 360 000 zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ to kwota 31 380 969,74  zł. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 31 marca 2020 r. Umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 24 listopada br. w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentował prof. dr. hab. Marek Nawrocki.

Projekt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Skarbu Państwa poprzez wykonanie ich głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej” był przedmiotem umowy, podpisanej 25 listopada 2016 r. przez Kazimierza Kujdę, Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Szefa ABW - prof. dr hab. Piotra Pogonowskiego. W uroczystości podpisania  wziął udział Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW Prof. dr hab. Roman Niżnikowski. Koszt całkowity inwestycji to 21 177 520,28  zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ to suma 17 373 206,33 zł. Celem projektu jest termomodernizacja 20 budynków użyteczności publicznej. Budynki znajdują się w Warszawie, Lublinie, Ostrowinie (województwo warmińsko-mazurskie), Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu, Białej Podlaskiej i Emowie (k. Warszawy). Obiekty uwzględnione w projekcie posiadają niski standard w zakresie efektywności energetycznej – powstały kilkadziesiąt lat temu.

To dwie pierwsze umowy dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, które Narodowy Fundusz podpisze w najbliższym czasie. Pozytywny wynik w ocenie merytorycznej II stopnia otrzymało, jak na razie 10 projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ponad 80 mln zł. Poza Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dofinansowanie otrzymają też: Zakład Karny w Wadowicach, Areszt Śledczy w Poznaniu, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Izba Skarbowa w Poznaniu, Technikum Leśne w Białowieży, Izba Skarbowa we Wrocławiu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Budżet I konkursu poddziałania 1.3.1, do którego nabór ogłoszono 21 grudnia 2015 r., wynosi 200 mln zł. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakończyło się 31 maja 2016 r. 180 beneficjentów złożyło w sumie 204 wnioski, których koszty całkowite przekraczają 1 mld zł, w tym koszty kwalifikowane to ponad 963 mln zł, wydatki kwalifikowane wynoszą ponad 840 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie opiewa na blisko 715 mln zł.

Więcej informacji o Poddziałaniu 1.3.1: link

.

powrót
do góry