Aktualności

Lista projektów z pozytywnym wynikiem - rekomendowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej II stopnia Część 3 POIS/1.3.1

06-12-2016, 09:25

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 02 grudnia 2016 r. listę ocenionych projektów nr 3 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015:

.