Zielone zamówienia

Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko

 

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. opracowaniem „Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko”.

Opracowanie jest jednym z efektów realizacji Porozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Zamówień Publicznych w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych.

Mamy nadzieję, że będzie ono pomocne przy planowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych na usługi projektowania budynków i infrastruktury towarzyszącej.

analiza_inwestycji_pod_katem_oddzialywania_na_srodowisko_06-03.pdf
analiza_inwestycji_pod_katem_oddzialywania_na_srodowisko_06-03.pdf - (2,2 MB) Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko

.