Doradcy regionalni

Partner Wiodący - NFOŚiGW:
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl
tel. 22 45 95 839

Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony   

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Klimatu
https://www.gov.pl/web/klimat

Kontakt do regionalnych doradców energetycznych jest dostępny na stronie PDE, pod adresem: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

.