Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Biura NFOŚiGW obowiązujący od 1.10.2020 r.

schemat_organizacyjny_.pdf
schemat_organizacyjny_.pdf - (330,81 KB) Schemat organizacyjny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Centrala:  tel. (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101
Informacja:  tel. (22) 45 90 100

Sekretariaty:

Prezes Zarządu - Maciej Chorowski
tel. 22 45 90 225

Zastępca Prezesa Zarządu - Dominik Bąk
tel. 22 45 90 909

Zastępca Prezesa Zarządu - Artur Lorkowski
tel. 22 45 90 105

Zastępca Prezesa Zarządu - Artur Michalski
tel. 22 45 90 140

Zastępca Prezesa Zarządu - Paweł Mirowski
tel. 22 45 90 121

Dyrektor Biura - Robert Czarnecki
tel. 22 45 90 118
fax: 22 45 90 585

Departament Wsparcia (DO)
Dyrektor Departamentu: Marcin Wiśniewski (22) 45 90 118

fax: (22) 45 90 585

 • Wydział Organizacji (DOO)
 • Wydział Regulacji Wewnetrznych (DOR)
 • Wydział Oceny Formalnej Wniosków (DOW)
     Kierownik Wydziału: Marek Ryńca (22) 45 90 139

Departament Administracyjny (AT)
Dyrektor Departamentu: Grzegorz Augustyniak (22) 45 90 612

 • Wydział Archiwizacyjny (ATA)
  Kierownik Wydziału: Agnieszka Mioduska (22) 45 95 930
 • Wydział Administracji (ATM)
     Kierujący Wydziałem Dyrektor: Grzegorz Augustyniak (22) 45 90 612
     fax: (22) 45 90 808
  • Zespół Ochrony (ATMO)
  • Zespół Logistyki (ATML)
  • Zespół Wsparcia (ATMW)
  • Zespół Kancelaryjny (ATMK)

Wydział Zamówień Publicznych (WZ)
Kierownik Wydziału: Anna Olędzka (22) 45 90 636

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (WS)
Kierownik Wydziału:  Donata Bieniecka-Popardowska (22) 45 90 109
Z-ca Kierownika Wydziału: Joanna Zemełka-Wiktorowska (22) 45 90 644

Wydział – Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej( WB)
Kierownik Wydziału: Edyta Ozkan (22) 45 90 110

Departament Księgowości i Rozliczeń - Główny Księgowy (DK)
p.o Głównego Księgowego - Dyrektor Departamentu: Anna Pintowska-Bryłka (22) 45 90 883
Z-ca Głównego Księgowego: Anna Laskowska (22) 45 90 860
Z-ca Dyrektora Departamentu: Agnieszka Ignatowska (22) 45 90 448
Z-ca Dyrektora Departamentu: Andrzej Ulida (22) 45 90 216
fax: (22) 45 90 888

 • Wydział Rozliczeń Krajowych (DKU)
     Kierownik Wydziału: Ewa Jęczmińska (22) 45 90 948
 • Wydział Rozliczeń Zagranicznych (DKR)
     Kierownik Wydziału: Agnieszka Ignatowska (22) 45 90 448
 • Wydział Kosztów Biura (DKB)
     Kierownik Wydziału: Anna Laskowska (22) 45 90 860
 • Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów (DKO)
     Kierownik Wydziału: Andrzej Ulida (22) 45 90 216

Departament Ochrony Wód (DT) - 22 45 90 548
Dyrektor Departamentu: Ewa Kamieńska (22) 45 90 564

 • I Wydział Koordynacji Projektów (DTK)
     Kierownik Wydziału: Beata Koszewska (22) 45 90 179
 • II Wydział Koordynacji Projektów (DTP)
     Kierownik Wydziału: Magdalena Tokarska-Kusyk (22) 45 90 546

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu (DH)- 22 45 90 131
Dyrektor Departamentu: Anna Czyżewska (22) 45 90 153, fax: (22) 45 90 749

 • I Wydział Wdrażania Projektów (DHM)
     Kierownik Wydziału: Andrzej Rzeszotarski (22) 45 90 436
 • II Wydział Wdrażania Projektów (DHG)
     Kierownik Wydziału: Hanna Piasecka (22) 45 90 528

Departament Energii  (DR)
Dyrektor Departamentu: Anna Pekar (22) 45 90 506
Z-ca Dyrektora: Magdalena Misiurek (22) 45 90 576
fax: (22) 45 90 748

 • Wydział Sieci Ciepłowniczych (DRS)
  Kierujący Wydziałem Dyrektor: Anna Pekar (22) 45 90 506
 • Wydział Kogeneracji (DRK)
  Kierujący Wydziałem Dyrektor: Magdalena Misiurek (22) 45 90 576
 • Wydział Przedsięwzięć Przemysłowych (DRR)
  Kierownik Wydziału: Radosław Bujaśkiewicz  (22) 45 90 259

Departament Transportu Zeroemisyjnego (DG) - 22 45 95 868 (nie dotyczy zakupu osobowych samochodów elektrycznych lub wodorowych)
Dyrektor Departamentu: Rafał Kręcisz (22) 45 95 950
p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu: Elżbieta Handzlik (22) 45 95 865

Departament Ochrony Ziemi (DZ)
Dyrektor Departamentu: Jarosław Roliński (22) 45 90 296
Z-ca Dyrektora Departamentu: Anna Marcinkiewicz (22) 45 90 264
fax: (22) 45 90 192

 • Wydział Finansowania Krajowego (DZK)
  Kierownik Wydziału: Katarzyna Marzantowicz (22) 45 90 879
 • Wydział Geologii i Górnictwa (DZG)
  Kierownik Wydziału: Beata Kuś (22) 45 90 481
 • Wydział Finansowania UE (DZU)

Departament Kontroli Rozliczeń (DW)
Dyrektor Departamentu: Sylwia Mróz (22) 45 90 458

Departament OZE (OZ)
Dyrektor Departamentu: Anna Trudzik (22) 45 95 832

 • Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego (OZD)
 • Wydział Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej (OZE)
  Kierownik Wydziału: Agnieszka Karwat (22) 45 95 804
  • Zespołu Energetyki Prosumenckiej (OZEP)
   Kierownik Zespołu: Sylwia Kossakowska (22) 45 95 801
  • Zespołu Energetyki Rozproszonej (OZER)

Departament Analiz Finansowych (DF)
Dyrektor Departamentu: Tadeusz Wyrzykowski (22) 45 95 859
Z-ca Dyrektora Departamentu: Teresa Majewska (22) 45 90 401


Departament Planowania i Sprawozdawczości (DC)
Dyrektor Departamentu: Krzysztof Piekarz (22) 45 90 906
fax: (22) 45 90 194

 • Wydział Planowania Finansowego (DCF)
 • Wydział Efektów Środowiskowych (DCE)
  Kierownik Wydziału: Ernest Hys (22) 45 90 309

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości (AZ)
Dyrektor Departamentu: Piotr Makuch (22) 45 95 899
Z-ca Dyrektora Departamentu: Rafał Konarski (22) 45 95 903

 • Wydział Kontroli Zamówień Publicznych (AZZ)
  Kierownik Wydziału: Piotr Makuch (22) 45 95 909
  • Zespół Nieprawidłowości (AZN)
   Kierownik Zespołu: Rafał Konarski (22) 45 95 903

Departament Kontroli Przedsięwzięć (DS)
Dyrektor Departamentu: Andrzej Michałowicz (22) 45 95 814
Z-ca Dyrektora Departamentu: Robert Milewski (22) 45 95 819

Departament Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji (MW)
Dyrektor Departamentu: Jacek Kowalewski (22) 45 95 904
Z-ca Dyrektora Departamentu: Tomasz Bąkowski  (22) 45 95 915

Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej (DU)
Dyrektor Departamentu: Maciej Janicki (22) 45 95 844

 • Wydział Audytu Wewnętrznego (DUA)
 • Wydział Kontroli Wewnętrznej (DUW)

Departament Informatyki (DI)
p.o. Dyrektora Departamentu: Artur Kucharski (22) 45 95 425)
p.o. Zastępcy Dyrektora Departementu: Jakub Dąbrowski (22) 45 90 326
Zastępca Dyrektora Departementu: Tomasz Grochowski  (22) 45 90 491

 • Wydział Infrastruktury i Wsparcia (DIW)
 • Wydział Projektów i Rozwoju (DIA)

Departament Prawny (DV)
Dyrektor Departamentu: Piotr Wróbel (22) 45 90 454
Z-ca Dyrektora Departamentu: Mateusz  Deska (22) 45 90 211
Z-ca Dyrektora Departementu: Katarzyna Majcher (22) 45 90 678

 • Wydział Legislacji  (DVL)
  Kierownik Wydziału: Dariusz Hołub (22) 45 90 181
 • Zespół Informacji Publicznej (DVI)

Departament Efektywności Energetycznej  (DE)
Sekretariat (22) 45 90 502
Dyrektor Departamentu: Justyna Koźbiał (22) 45 90 288
Z-ca Dyrektora Departamentu: Katarzyna Jastrzemska (22) 45 90 408

 • Wspierania Efektywności Energetycznej (DEE)
 • Zespół Oświetlenia (DEO)

Departament Budownictwa (DD)
Dyrektor Departamentu: Magdalena Bodzenta (22) 45 90 620

Departament Czystego Powietrza (DA)
Z-ca Dyrektora Departamentu: Katarzyna Siwkowska  (22) 45 90 869

Departament Funduszy Zewnętrznych (FZ)
p.o. Dyrektora Departamentu: Marta Babicz (22) 45 90 252
Z-ca Dyrektora Departamentu: Marcin Jamiołkowski  (22) 45 90 387

 • Wydział Programów Operacyjnych (FZO)
  Kierownik Wydziału: Witold Retke (22) 45 90 471
 • Wydział Pomocy Technicznej (FZT)
  Kierownik Wydziału: Joanna Szymczak (22) 45 90 133
 • Wydział Ekspertyz i Prac Badawczych (FZE)
  Kierownik Wydziału: Artur Pietrewicz (22) 45 90 422

Wydział Wspołpracy Regionalnej (WR)
p.o. Kierownika Wydziału: Grzegorz Witkowski (22) 45 90 158

Wydział Ochrony Przyrody (WO)
p.o. Kierownika Wydziału: Diana Piotrowska (22) 45 90 426

Wydział Edukacji Ekologicznej (WE)
Kierownik Wydziału: Katarzyna Zaczek (22) 45 90 961

Wydział Pomocy Publicznej (WD)
Kierownik Wydziału: Emil Świerczyński (22) 45 95 896

Wydział LIFE (WL)
Kierownik Wydziału: Andrzej Muter (22) 45 90 543
fax: (22) 45 90 193

Wydział Innowacji (WI)
Kierownik Wydziału: Tomasz Sielamowicz (22) 45 95 933
Z-ca Kierownika Wydziału: Żanna Białek 22) 45 95 974

Wydział Kadr i Płac (WP)
p.o. Kierownika Wydziału: Rumszus Bożenna (22) 45 90 324
Z-ca Kierownika Wydziału: Katarzyna Górska (22) 45 90 318

Samodzielne Stanowisko BHP (BHP)
Agnieszka Kubacka (22) 45 90 321

Samodzielne Stanowisko Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SOC)
Józef Szwajka (22) 45 90 623

Samodzielne Stanowisko Ochrony Danych Osobowych (IOD)
Inspektor Ochrony Danych: Robert Andrzejczuk (22) 45 90 521
Z-ca Inspektora Ochrony Danych: Jasińska Beata (22) 45 90 352

Samodzielne Stanowisko Ochrony informacji Niejawnych
Sielski Wojciech (22) 45 90 550

Samodzielne Stanowisku Przeciwdziałania COVID-19
Anna Baszyńska-Mateńko

.