Broszury i publikacje

 POROZUMIENIE BURMISTRZÓW NA RZECZKLIMATU IENERGII

com_commitmentdocument_pl.pdf
com_commitmentdocument_pl.pdf - (586,03 KB) POROZUMIENIE BURMISTRZÓW NA RZECZKLIMATU IENERGII

Formularz przystąpienia

2030adhesion-form_pl-1.doc
2030adhesion-form_pl-1.doc - (781,5 KB) Formularz przystąpienia
CZYM JEST PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH?

CZYM JEST PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH?

Dostęp do energii po przystępnych cenach dla wszystkich

leaflet_como_energy_poverty_final_pl.pdf
leaflet_como_energy_poverty_final_pl.pdf - (709,28 KB) Dostęp do energii po przystępnych cenach dla wszystkich

OD ZOBOWIĄZANIA DO DZIAŁANIA

Bliższe spojrzenie na plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i jego monitorowanie

Porozumienie Burmistrzów - Broszura

 Inspiracja do przemyśleń/dyskusji dla Sygnatariuszy Porozumienia

Bliższe spojrzenie na Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

.