Krajowy Koordynator Porozumienia

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w Polsce, zapewnia wszystkim zainteresowanym podmiotom wsparcie techniczne przy wypełnianiu procedury przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów oraz pomoc w kontaktach z Biurem Porozumienia Burmistrzów reprezentującym Komisję Europejską oraz wspiera przedsięwzięcia dotyczące polityki klimatycznej, zbieżne z ideą Porozumienia Burmistrzów, na przykład wdrażając program priorytetowy „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożenia środowiska. Poniżej link do aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2019---2021

.