Zarząd

Maciej Chorowski - Prezes Zarządu

Dominik Bąk - Zastępca Prezesa Zarządu

Artur Lorkowski - Zastępca Prezesa Zarządu

Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu

Paweł Mirowski - Zastępca Prezesa Zarządu

.