Procedury

Instrukcja obsługi dla PJB - Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych (przekierowanie na stronę Generatora wniosków o dofinansowanie)
 

procedura_pjb_27_10_2015.pdf
procedura_pjb_27_10_2015.pdf - (1004,35 KB) Rozpatrywanie wniosków o przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych.

Załączniki do procedury

zal._1_-_hrf.xlsx
zal._1_-_hrf.xlsx - (16,6 KB) Harmonogram rzeczowo-finansowy
zal._1_-_instrukcja_hrf.docx
zal._1_-_instrukcja_hrf.docx - (21,77 KB) Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo finansowego do wniosku o udzielenie dofinansowania zadania

Wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej powinny zawierać klasyfikację zadaniową, zgodnie z poniższym wykazem.

klasyfikacja_zadaniowa_na_2016_rok.pdf
klasyfikacja_zadaniowa_na_2016_rok.pdf - (288,81 KB) Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2016 rok
klasyfikacja_zadaniowa_na_2015_rok.pdf
klasyfikacja_zadaniowa_na_2015_rok.pdf - (191,19 KB) Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW na 2015 rok do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2015 rok

.