Aktualności GWD

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

03-01-2014, 12:55

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) zostały opublikowane formularze wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PJB) na rok 2014 oraz formularze wniosków uproszczonych dla następujących programów priorytetowych:

1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych.

4.1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa.
Część 1 – Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych.

5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska.
Część 1 – Monitoring środowiska
Część 2 – Służba hydrologiczno-meteorologiczna

5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków.

W dniu 08.01.2014 r. zostaną opublikowane formularze wniosków dla programu:

5.5. Edukacja ekologiczna.

 

GWD jako aplikacja jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl
 

.