Kalkulator pożyczkowy

Szanowni Państwo,

Kalkulator pożyczkowy pomoże Państwu w orientacyjnym oszacowaniu kosztów pożyczek, oferowanych w programach priorytetowych Narodowego Funduszu.

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c. NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących szczegółowych warunków finansowych, proszę zapoznać się z treścią danego programu lub skontaktować z jego koordynatorem.

Proszę wybrać dziedzinę:

Proszę wybrać program:

.