Edukacja ekologiczna

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 5.5 Edukacja ekologiczna

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


Uwaga. Przyjmowana do obliczeń maksymalna kwota pożyczki służy jedynie celom szacunkowym.

Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie (w skali roku) %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

 

.