Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2)

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ”:
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


 

Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie pożyczki w skali roku %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

.