LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej" : Część 1) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności publicznej"

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


 

%
Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie (w skali roku) %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”.

 
Dofinansowanie w formie pożyczki udziela się na budowę nowych energooszczędnych
budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi:
a) dla klasy A: do 1200 zł na 1 m2,
b) dla klasy B i C: do 1000 zł na 1 m2,
powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza
w budynku.
 
Wypłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do 60% dla
klasy A, do 40% dla klasy B i do 20% dla klasy C.
 
Szczegołowe informacje dotyczące finansowania znajdują się na stronie programu: LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności publicznej.

.