Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej. Część 1)

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 4.1 „Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów: Część 1) Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


Domyślne parametry kalkulatora obliczają pożyczkę przenaczoną na zapewnienie wymaganego wkładu własnego.

Wybór Opcje programu umożliwi obliczenie pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej.

Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie pożyczki w skali roku %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

.