Ochrona powierzchni ziemi. Część 1)

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 2.2. „Ochrona powierzchni ziemi": Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


 

%
Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie (w skali roku) %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

.