Racjonalna gospodarka odpadami. Część 1)

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 2.1. „Racjonalna gospodarka odpadami": Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


 

%
Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie (w skali roku) %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

Maksymalna kwota umorzenia - 30% (nie więcej niż 1 000 000 zł) , dla zielonych gmin - 40% (nie więcej niż 1 200 000 zł).

.