Racjonalna gospodarka odpadami. Część 6)

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 2.1. „Racjonalna gospodarka odpadami": Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


 

Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie (w skali roku) %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

.