Ciepłownictwo powiatowe

Zmiana terminu składania wniosków

WAŻNE!!!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”, zmiana dotyczy skrócenia terminu składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. –   28.09.2020 r. . 

Nabór II wniosków 2020-2021

Zmiana terminu składania wniosków

WAŻNE!!!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”, zmiana dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. –   18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Radoslaw.Bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl,
nr tel.: 22 45 90 259

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Wiesław Jamiołkowski , nr tel.: 22 45 90 255

cieplownictwo@nfosigw.gov.pl

.