Ochrona powierzchni ziemi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że została przyjęta zmiana programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi
Koordynator programu Katarzyna Baranowska
e-mail: Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 598

Dokumenty

2.2_ochrona_powierzchni_ziemi_13.10.2020..pdf
2.2_ochrona_powierzchni_ziemi_13.10.2020..pdf - (865,85 KB) Tytuł programu: Ochrona powierzchni ziemi

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19 w Polsce, NFOŚiGW może zaakceptować złożenie uzupełnień do wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 2.2 Ochrona powierzchni ziemi złożonych:

  • do 40 dni po upływie terminu wskazanego w piśmie do Wnioskodawcy ws. uzupełnienia wniosku
  • w formie odmiennej od wskazanej w regulaminie naboru - pisemnie lub za pośrednictwem nośników elektronicznych

.