Nabór wniosków dla WFOŚiGW 2014 - zakończony

Nabór wniosków w ramach programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór w trybie ciągłym, wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek oraz wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW  z  przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  z beneficjentami końcowymi umów pożyczek łącznie z umowami dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

W ramach części pilotażowej programu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 100 mln złotych do wydatkowania w latach 2014-2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015r.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami składają w NFOŚiGW  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych. Wnioski będą przyjmować te WFOŚiGW, które przystąpią do programu Prosument.

Dofinansowanie udzielane jest w formie udostępnienia środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek wraz z dotacją.

Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie:

  • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
  • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2014 -2015 umów pożyczek łącznie z umowami dotacji wskazana we wniosku wynosi 1 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:

  •  energii elektrycznej,
  •  ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Wymagania techniczne dla instalacji oraz wykaz kosztów kwalifikowanych znajdują się w zał. 3 do programu priorytetowego.

Beneficjentami końcowymi  programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

  Wnioski będą przyjmowane  począwszy od 16.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków WFOŚiGW, jeden  z przeznaczeniem na udzielanie  pożyczek i jeden z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Adres do korespondencji:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Treść programu znajduje się poniżej.

Dokumenty

pp_prosument_13.09.14.pdf
pp_prosument_13.09.14.pdf - (283,03 KB) program priorytetowy obowiązujący dla naboru
wzor_wniosku__o__udostepnienie_srodkow_na__pozyczki.doc
wzor_wniosku__o__udostepnienie_srodkow_na__pozyczki.doc - (79,5 KB) wzór wniosku o udostępnienie środków na pożyczki
zal._1_do_wniosku__o_udostepnienie_srodkow__na__pozyczki.xls
zal._1_do_wniosku__o_udostepnienie_srodkow__na__pozyczki.xls - (23 KB) zał. 1 do wzoru wniosku o udostępnienie środków na pożyczki
wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_dotacje.doc
wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_dotacje.doc - (75,5 KB) wzór wniosku o udostępnienie środków na dotacje
zal._1_do_wniosku_o_udostepnienie_srodkow__na__dotacje.xlsx
zal._1_do_wniosku_o_udostepnienie_srodkow__na__dotacje.xlsx - (10,9 KB) zał. 1 do wzoru wniosku o udostępnienie środków na dotacje
pomoc__publiczna__w__programie__prosument_przez__wfosigw.doc
pomoc__publiczna__w__programie__prosument_przez__wfosigw.doc - (37,5 KB) Pomoc publiczna w programie PROSUMENT

Wzór umowy udostępnienia środków - pożyczka:

wzor_umowy_udostepnienia_srodkow_wfosigw_z_przeznaczeniem_na_pozyczki_15.docx
wzor_umowy_udostepnienia_srodkow_wfosigw_z_przeznaczeniem_na_pozyczki_15.docx - (54,05 KB) wzór umowy o udostępnienie środków - pożyczka
zal._1_do__umowy_pozyczki_.docx
zal._1_do__umowy_pozyczki_.docx - (27,26 KB) zał. 1 do umowy - pożyczka
zal.2_do_umowy_pozyczki_13.09.14.pdf
zal.2_do_umowy_pozyczki_13.09.14.pdf - (243,3 KB) zał. 2 do umowy - pożyczka
zal._3_do__umowy__pozyczki.docx
zal._3_do__umowy__pozyczki.docx - (18,36 KB) zał. 3 do umowy - pożyczka
zal.__4__do_umowy__pozyczki.docx
zal.__4__do_umowy__pozyczki.docx - (15,7 KB) zał. 4 do umowy - pożyczka
zal._5__do_umowy_pozyczki.docx
zal._5__do_umowy_pozyczki.docx - (21,57 KB) zał. 5 do umowy - pożyczka
zal._5a__do__umowy__pozyczki.xlsm
zal._5a__do__umowy__pozyczki.xlsm - (167,96 KB) zał. 5a do umowy - pożyczka
zal._6_do__umowy_pozyczki.xls
zal._6_do__umowy_pozyczki.xls - (27 KB) zał. 6 do umowy - pożyczka

Wzór umowy udostępnienia środków - dotacja:

wzor_umowy_udostepnienia_srodkow_wfosigw_z_przeznaczeniem_na_dotacje_15.docx
wzor_umowy_udostepnienia_srodkow_wfosigw_z_przeznaczeniem_na_dotacje_15.docx - (51,39 KB) wzór umowy udostępnienia środków - dotacja
zal._1_do__umowy__dotacji.docx
zal._1_do__umowy__dotacji.docx - (25,91 KB) zał. 1 do umowy - dotacja
zal.2_do_umowy_dotacji_13.09.14.pdf
zal.2_do_umowy_dotacji_13.09.14.pdf - (243,3 KB) zał. 2 do umowy - dotacja
zal._3_do__umowy__dotacji.docx
zal._3_do__umowy__dotacji.docx - (19,16 KB) zał. 3 do umowy - dotacja
zal.__4__do__umowy__dotacji.docx
zal.__4__do__umowy__dotacji.docx - (15,64 KB) zał. 4 do umowy - dotacja
zal._5__do__umowy__dotacji.docx
zal._5__do__umowy__dotacji.docx - (21,64 KB) zał. 5 do umowy - dotacja
zal._5a__do__umowy__dotacji.xlsm
zal._5a__do__umowy__dotacji.xlsm - (167,08 KB) zał. 5a do umowy - dotacja
zal._6_do__umowy__dotacjii.xlsx
zal._6_do__umowy__dotacjii.xlsx - (13,38 KB) zał. 6 do umowy - dotacja

.