Wymagania techniczne dla instalacji

Każda instalacja odnawialnego źródła energii realizowana w ramach programu „Prosument” musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku do programu "Wymagania techniczne". Wymagania zostały ustalone przy współpracy z instytutami naukowymi oraz organizacjami branżowymi reprezentującymi poszczególne technologie OZE. Przeprowadzono też szerokie konsultacje wymagań na platformie internetowej, w wyniku czego zebrano wiele cennych uwag. Ostateczny kształt wytycznych został zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW.
Zgodnie z „Procedurą wyboru przedsięwzięć” określoną w części 2b) i 2c) programu priorytetowego wymagane jest:
1. potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (aktualnym na dzień złożenia wniosku) – wypełniane przez projektanta instalacji;
2. potwierdzenie spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (aktualnym na dzień złożenia wniosku) – wypełniane przez instalatora.

Poniżej prezentujemy do wykorzystania ww. wzory formularzy list sprawdzających:

Dla wniosków składanych od 01.08.2015:

  • dla projektantów do potwierdzenia spełnienia wymagań programu w projekcie instalacji:

Dokumenty

lsb1_projekt_biomasa_01.08.2015.docx
lsb1_projekt_biomasa_01.08.2015.docx - (35,61 KB) źródła ciepła opalane biomasą
lsp1_projekt_pompa_01.08.2015.docx
lsp1_projekt_pompa_01.08.2015.docx - (36,88 KB) pompy ciepła
lsk1_projekt_kolektory_01.08.2015.docx
lsk1_projekt_kolektory_01.08.2015.docx - (32,14 KB) kolektory słoneczne
lsf1_projekt_fotowoltaika_01.08.2015.docx
lsf1_projekt_fotowoltaika_01.08.2015.docx - (34,86 KB) systemy fotowoltaiczne
lsw1_projekt_wiatrak_01.08.2015.docx
lsw1_projekt_wiatrak_01.08.2015.docx - (32,95 KB) małe elektrownie wiatrowe
lsm1_projekt_mikrokogeneracja_01.08.2015.docx
lsm1_projekt_mikrokogeneracja_01.08.2015.docx - (33,26 KB) mikrokogeneracja
  • dla wykonawcy do potwierdzenia spełnienia wymagań programu przez zrealizowane przedsięwzięcie:

Dokumenty

lsb2_odbior_biomasa_01.08.2015.docx
lsb2_odbior_biomasa_01.08.2015.docx - (31,26 KB) źródło ciepła opalane biomasą
lsp2_odbior_pompa_01.08.2015.docx
lsp2_odbior_pompa_01.08.2015.docx - (30,58 KB) pompy ciepła
lsk2_odbior_kolektory_01.08.2015.docx
lsk2_odbior_kolektory_01.08.2015.docx - (30,64 KB) kolektory słoneczne
lsf2_odbior_fotowoltaika_01.08.2015.docx
lsf2_odbior_fotowoltaika_01.08.2015.docx - (32,68 KB) systemy fotowoltaiczne
lsw2_odbior_wiatrak_01.08.2015.docx
lsw2_odbior_wiatrak_01.08.2015.docx - (32,79 KB) małe elektrownie wiatrowe
lsm2_odbior_mikrokogeneracja_01.08.2015.docx
lsm2_odbior_mikrokogeneracja_01.08.2015.docx - (31,4 KB) mikrokogeneracja

Dla wniosków składanych przed 01.08.2015

  • dla projektantów do potwierdzenia spełnienia wymagań programu w projekcie instalacji :

Dokumenty

lsb1_projekt_biomasa_2015.docx
lsb1_projekt_biomasa_2015.docx - (32,97 KB) źródła ciepła opalane biomasą
lsp1_projekt_pompa_2015.docx
lsp1_projekt_pompa_2015.docx - (36,52 KB) pompy ciepła
lsk1_projekt_kolektory_2015.docx
lsk1_projekt_kolektory_2015.docx - (29,98 KB) kolektory słoneczne
lsf1_projekt_fotowoltaika_2015.docx
lsf1_projekt_fotowoltaika_2015.docx - (29,94 KB) systemy fotowoltaiczne
lsw1_projekt_wiatrak_2015.docx
lsw1_projekt_wiatrak_2015.docx - (29,79 KB) małe elektrownie wiatrowe
lsm1_projekt_mikrokogeneracja_2015.docx
lsm1_projekt_mikrokogeneracja_2015.docx - (31,14 KB) mikrokogeneracja
  • dla wykonawcy do potwierdzenia spełnienia wymagań programu przez zrealizowane przedsięwzięcie:

Dokumenty

lsb2_odbior_biomasa_2015.docx
lsb2_odbior_biomasa_2015.docx - (28,84 KB) źródło ciepła opalane biomasą
lsp2_odbior_pompa_2015.docx
lsp2_odbior_pompa_2015.docx - (28,77 KB) pompy ciepła
lsk2_odbior_kolektory_2015.docx
lsk2_odbior_kolektory_2015.docx - (27,91 KB) kolektory słoneczne
lsf2_odbior_fotowoltaika_2015.docx
lsf2_odbior_fotowoltaika_2015.docx - (28,58 KB) systemy fotowoltaiczne
lsw2_odbior_wiatrak_2015.docx
lsw2_odbior_wiatrak_2015.docx - (28,54 KB) małe elektrownie wiatrowe
lsm2_odbior_mikrokogeneracja_2015.docx
lsm2_odbior_mikrokogeneracja_2015.docx - (29,34 KB) mikrokogeneracja

Zastosowanie w praktyce ogłoszonych wymagań technicznych będzie podlegało okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą uzupełniane.

Przygotowując przedsięwzięcie można skorzystać z programu komputerowego do oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OZE w budynkach, opracowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://ozepro.emag.pl/

NFOŚiGW nie bierze odpowiedzialności za wyniki obliczeń dokonanych za pośrednictwem ww. programu.

.