Aktualności

Konsultacje wymagań technicznych do programu

16-10-2015, 14:38

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji  załącznik „Wymagania techniczne” do programu priorytetowego „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Program ma na celu poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. Będzie opierał się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego uzupełnionego dotacją. Proponowany budżet na lata 2015-2023 wynosi 400 mln zł. Program skierowany jest do osób fizycznych oraz innych podmiotów dysponujących jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Finansowane będą przede wszystkim prace ociepleniowe budynku, ale przewiduje się też dofinansowanie instalacji wewnętrznych oraz źródeł ciepła.

Prezentowane wymagania techniczne składają się z dwóch części: wymagań technicznych dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót oraz wymagań dla ocen energetycznych i dokumentacji projektowej. Częścią składową dokumentu są wzory ocen i zestawienia prac, niezbędne na poszczególnych etapach realizacji dofinansowanej inwestycji. Treść wymagań jest wynikiem pracy grupy ekspertów reprezentujących Fundusz. Podstawowym celem tych wymagań jest określenie prostych wytycznych dla każdego rodzaju przedsięwzięcia, które jednocześnie będą na tyle precyzyjne, że zapewnią zdecydowana poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Zapraszamy wszystkie osoby, które dysponują odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie oszczędności energii oraz wiedzą praktyczną, do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 25 października 2015 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres: rys@nfosigw.gov.pl .

Pliki do pobrania

rys - formularz uwag.docx
rys - formularz uwag.docx - (15,83 KB) formularz uwag
pp rys - wymagania techniczne.docx
pp rys - wymagania techniczne.docx - (44,85 KB) wymagania techniczne
rys - zalacznik ocena 1 ver.2.1.xlsx
rys - zalacznik ocena 1 ver.2.1.xlsx - (65,54 KB) załącznik Ocena 1
rys - zalacznik ocena 2.docx
rys - zalacznik ocena 2.docx - (23,28 KB) załącznik Ocena 2
rys - zalacznik zestawienie prac.xlsx
rys - zalacznik zestawienie prac.xlsx - (22,37 KB) załącznik Zestawienie prac

.