Nabór wniosków dla WFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), w celu zawierania z beneficjentami końcowymi umów pożyczek i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4b) programu priorytetowego: „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 100 mln złotych do wydatkowania w latach 2016 - 2020, z możliwością zawierania umów do końca 2017 r.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie pożyczek i dotacji składają w NFOŚiGW wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW wojewódzkie fundusze określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych. Wnioski będą przyjmować te WFOŚiGW, które przystąpią do programu „Ryś”.

Regulamin naboru wniosków określony został w załączonym pliku „Regulamin naboru wniosków WFOŚiGW”

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2016-2017 umów pożyczek i dotacji wskazana we wnioskach nie może być niższa niż 5 mln zł i wyższa niż 40 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające wykonaniu prac termoizolacyjnych, modernizacji instalacji wewnętrznych i wymianie źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Więcej informacji oraz treść programu priorytetowego znajduje się w zakładce: Informacje o programie.

Wnioski będą przyjmowane  począwszy od 11.01.2016 r. do 12.02.2016 r., lub do wyczerpania alokacji.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków WFOŚiGW: jeden z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek i jeden z przeznaczeniem na udzielanie na dotacji.

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w formie pisemnej w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem: „Ryś”


Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Autor: NFOŚiGW

.