Najczęściej zadawane pytania

  • Pierwszym krokiem, aby złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie z programu „Ryś” jest wykonanie oceny energetycznej budynku przez jednego z uprawnionych konsultantów, o których jest mowa m.in. na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/wymagania-techniczne-i-konsultanci/. Ponadto, do złożenia wniosku wymagane są dokumenty wymienione w ust. 9 pkt 3 programu (tj. prawo własności do budynku, dokumenty finansowe do udzielenia kredytu).

  • Program przewiduje refundację kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku, ale muszą one być zgodne z wymaganiami programu. Przedsięwzięcie nie może też być zakończone przed złożeniem wniosku. Należy też pamiętać, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie oceny energetycznej wykonanej przed realizacją przedsięwzięcia.

  • Program „Ryś” przeznaczony jest wyłącznie dla budynków oddanych do użytkowania, a więc nie w trakcie budowy.

  • Rozpoczęcie przyjmowania wniosków nastąpi po wyborze pośredników finansowych (banki, WFOŚiGW) i ogłoszeniu naborów przez tych pośredników. Przypuszczalnie nastąpi to na przełomie I i II kwartału br. Wnioski będą dostępne na stronach pośredników po ogłoszeniu naborów.

  • Dofinansowanie w programie „Ryś” udzielane jest wyłącznie w formie połączenia kredytu (pożyczki) z dotacją.

  • Program będzie wdrażany przy współpracy z pośrednikami finansowymi: bankami i WFOŚiGW, którzy podpiszą z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków. W tych instytucjach będzie można otrzymać informacje w kwestiach formalnych, proceduralnych, po ogłoszeniu przez nie naboru wniosków o dofinasowanie. Natomiast doradztwo techniczne będzie można uzyskać u konsultantów uprawnionych do wykonywania ocen energetycznych, o których jest mowa m.in. na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/wymagania-techniczne-i-konsultanci/ .

.