Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

 • Zgodnie z pkt 7.4. programu priorytetowego Beneficjentami programu są:
  1) operatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o  publicznym transporcie zbiorowym.
  2) organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o  publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu;
  Jeżeli Pana firma wyczerpuje ww. definicję to może być Beneficjentem programu. Warunki dofinansowania zostały określone w programie priorytetowym dostępnym pod poniższymi linkami:
  http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-transport-publiczny-faza-i/nabor--zielony-transport-publiczny-faza-i/
  http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-transport-publiczny-faza-i/
  Przy czym  mamy świadomość i rozumiemy specyfikę/tryb zawierania umów w Państwa sektorze (zwykle jednoroczny) i nie jest on przeszkodą w ubieganiu się o wsparcie.
   

 • Konieczne jest na moment aplikowania posiadanie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 • Nie. Nie ma określonej maksymalnej wielkości projektu.

 • Nie, program nie określa minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. Kwota maksymalna kosztów kwalifikowanych dotyczy jedynie kosztów związanych z budową stacji tankowania wodoru i nie może przekroczyć 3mln, zł na jedną stację.

 • Trwają prace nad budową wniosku w GWD, będzie on dostępny najpóźniej w dniu 4.01.2021 r.

 • Formularze i instrukcje zostaną opublikowane najpóźniej 4/12/2021 r. Jednak proszę śledzić naszą stronę www. Planujemy wcześniejszą publikacje formularzy wniosków.

 • Nie ma takiej możliwości , ponieważ wniosek jest w fazie budowy w GWD.

.