BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Cel programu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Treść programu:

program_bocian_na_2014.pdf
program_bocian_na_2014.pdf - (504,68 KB) Treść programu BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii -Aktualizacja

Terminy i sposób składania wniosków
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
2. Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Link do naboru wniosków (nabór trwa od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.)

.