Współfinansowanie programu LIFE

Celem programu priorytetowego "Współfinansowanie programu LIFE ":

Nabór wniosków do programu priorytetowego:
"Współfinansowanie programu LIFE " od 30.05.2014 do 28 lipca 2014

Poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, poprzez pełne wykorzystanie przez Polske środków dostępnych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE

Cele szczegółowe:
A. Przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w Polsce.
B. Poprawa jakości środowiska poprzez realizacje innowacyjnych – pilotażowych albo demonstracyjnych projektów środowiskowych.
C. Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa.


Treść programu:

Terminy i sposób składania wniosków

Dotacje:
1) terminy składania wniosków będą każdorazowo określane przez Zarząd NFOSiGW w oparciu o planowane terminy składania wniosków do LIFE podane przez KE,
2) po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku do LIFE wnioskodawca składa do NFOSiGW aktualizacje wniosku uwzgledniajac uzgodnione z KE zmiany do wniosku, nie pózniej niż dwa tygodnie od przekazania
przez wnioskodawce aktualizacji wniosku LIFE do KE.

Pożyczki:
LIFE+: nabór ciagły od 1 pazdziernika 2014 r.

LIFE 2014-2020: nabór ciagły od 1 lutego 2015 r.

Formy dofinansowania
Dotacja
Pożyczka

Beneficjenci
Beneficjentem dofinansowania w ramach programu moga być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne prowadzace działalność gospodarczą, osoby prawne, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Więcej o zasadach udzielania dofinansowania w dziale:

Instrument Finansowy LIFE

 

.