Budżet programu

W ramach V naboru mogą zostać zaalokowane środki niewykorzystane w ramach I-IV naborów.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 2 500 000 tys. zł, w tym:

  •  dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł,
  • dla zwrotnych form dofinansowania (faza B+R i W) – do 2 425 000 tys. zł.

.