Etapy programu

 • Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie naboru
 • Rejestrowanie wniosku
 • Ocena wniosku wg kryteriów dostępu.
 • Uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu.
 • Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu.
 • Ocena wniosku wg kryteriów jakościowych.
 • Uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych.
 • Ponowna ocena wniosku wg kryteriów jakościowych.
 • Negocjacje warunków umowy.
 • Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o dofinansowaniu przedsięwzięcia.
 • Przygotowanie i podpisanie umowy.

Należy wskazać, że etapy dotyczące uzupełnień nie są obligatoryjne, a przejście wniosku do kolejnych etapów jest uwarunkowane jego zgodnością z założeniami Programu jak i Regulaminu.

 

powrót

.