Fazy programu

Program jest podzielony na dwie fazy – Badawczo Rozwojową oraz Wdrożeniową.

Wsparcie jest dedykowane dla przedsięwzięć wpisujących się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

 • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska w zakresie:
   • Nowoczesnych biotechnologii w ochronie środowiska
 • Zrównoważona energetyka:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
   • Materiałów i technologii
   • Systemów energetycznych budynków
   • Rozwoju maszyn i urządzeń
   • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Pojęcie innowacyjności zostało zdefiniowane pod poniższym linkiem

powrót

.